Tiền lương

Thiết lập hệ thống tính lương trong doanh nghiệp dễ như làm Excel.

  • Tạo Loại Bảng lương mẫu để sử dụng
  • Xây dựng công thức tính lương đơn giản
  • Phiếu lương trực tuyến

Tạo loại bảng lương mẫu để sử dụng

Bạn chỉ cần xây dựng các loại bảng lương mẫu. Sau đó hàng tháng bạn có thể sử dụng lại Bảng lương mẫu mà không cần mất thời gian ngồi làm Bảng lương nữa. Hệ thống sẽ tự tính toán giúp bạn…

Tạo loại bảng lương mẫu để sử dụng

Xây dựng công thức tính lương đơn giản

Xây dựng công thức tính lương đơn giản

Trên Excel bạn tạo các cột, dòng, các công thức để tính lương, với Tanca bạn cũng có thể thực hiện như vậy. Các công thức đơn giản như bạn tạo công thức Excel. Ví dụ: Lương theo giờ = Mức lương theo giờ x Giờ công thực tế

Hệ thống sẽ dựa vào từ khóa viết tắt của các thành tố lương để tạo công thức xây dựng hệ thống lương dễ dàng.


Phiếu lương trực tuyến

Bạn không cần in giấy và tạo các phiếu lương truyền thống nữa. Nhân viên có thể theo dõi phiếu lương của họ trên điện thoại.

Bạn có thể cấu hình cho nhân viên thấy những mục nào trong phiếu lương của họ.

Phiếu lương có thể được cập nhật hàng ngày theo ngày công của nhân viên.

Tạo loại bảng lương mẫu để sử dụng

Các tính năng khác

Chấm công trực tuyến

Chấm công trực tuyến

Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công, thẻ từ

Ca làm - Lịch công

Ca làm - Lịch công

Tạo, quản ca làm và lịch công linh hoạt cho mọi mô hình kinh doanh

Tính lương tự động

Tính lương tự động

Cho phép tạo ra các bảng tính lương tùy biến theo mô hình của tổ chức

Hệ thống KPI

Hệ thống KPI

Minh bạch giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá

Báo cáo thông minh

Báo cáo thông minh

Xem hệ thống các báo cáo hàng ngày hơn là chờ đợi hàng tuần, háng tháng

Định vị vị trí nhân viên

Định vị vị trí nhân viên

Biết ai đang làm việc, vị trí và di chuyển của họ trên bản đồ

Quản lý Yêu cầu

Quản lý Yêu cầu

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả các đề xuất

Quản lý Tài sản

Quản lý Tài sản

Thông tin tài sản được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Thông tin nhân viên được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Truyền thông

Quản lý Truyền thông

Tạo các thông báo, tin tức, nội quy cho toàn thể nhân viên hay phòng ban, chi nhánh