Quản lý Yêu cầu | Đề xuất

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả đề xuất, yêu cầu trong doanh nghiệp của bạn. Các yêu cầu, đề xuất được phê duyệt ngay trên điện thoại giúp quá trình xử lý yêu cầu diễn ra nhanh chóng.

  • Các Form mẫu theo Form chuẩn
  • Phân loại các Yêu cầu rõ ràng
  • Phân quyền duyệt chi tiết cho các cấp duyệt
  • Dễ dàng xuất file exel để theo dõi
  • Thông báo qua điện thoại khi có yêu cầu và duyệt ngay trên điện thoại

Thay đổi giờ chấm công

Bộ phận nhân sự của các công ty thường mất nhiều thời gian để rà soát lại chấm công của nhân viên thuộc các phòng ban. Họ cũng thường phải giải quyết các phàn nàn từ việc chấm công của nhân viên. Với Yêu cầu chỉnh sửa giờ công, nhân viên chủ động gửi các đề xuất thay đổi nếu họ nhận thấy sai sót. Điều này giảm thời gian rà soát của nhân sự cũng như tăng cường tính minh bạch và rõ ràng của 2 bên.

Thay đổi giờ chấm công

Ra ngoài | Công tác

Ra ngoài | Công tác

Nhiều nhân viên có lý do để ra ngoài hay đi gặp khách hàng. Các đơn xin công tác và ra ngoài khi được phê duyệt sẽ giúp cho bộ phận nhân sự quản lý được thời gian đi trể về sớm hoặc thời gian đi công tác từ đó việc chấm công được chính xác.


Tăng ca – Thêm giờ làm

Có nhiều cách sử dụng Tăng ca trên Tanca, tạo một đề xuất tăng ca là một trong số đó. Nhân viên hoặc Quản lý có thể tạo lịch thêm giờ làm trên hệ thống và chờ sự phê duyệt. Các phê duyệt giờ làm thêm sẽ giúp cho bộ phận Nhân sự nắm rõ được lịch tăng ca của nhân viên từ đó tính công chính xác cho họ.

Tăng ca – Thêm giờ làm

Tạm ứng

Tạm ứng

Nhiều nhân viên thường tạm ứng cố định hoặc tạm ứng không cố định. Tạo ra một đơn tạm ứng dễ dàng trên Tanca có thể giúp bộ phận kế toán quản lý được các đề xuất tạm ứng và phê duyệt tạm ứng.


Các tính năng khác

Chấm công trực tuyến

Chấm công trực tuyến

Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công, thẻ từ

Ca làm - Lịch công

Ca làm - Lịch công

Tạo, quản ca làm và lịch công linh hoạt cho mọi mô hình kinh doanh

Tính lương tự động

Tính lương tự động

Cho phép tạo ra các bảng tính lương tùy biến theo mô hình của tổ chức

Hệ thống KPI

Hệ thống KPI

Minh bạch giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá

Báo cáo thông minh

Báo cáo thông minh

Xem hệ thống các báo cáo hàng ngày hơn là chờ đợi hàng tuần, háng tháng

Định vị vị trí nhân viên

Định vị vị trí nhân viên

Biết ai đang làm việc, vị trí và di chuyển của họ trên bản đồ

Quản lý Yêu cầu

Quản lý Yêu cầu

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả các đề xuất

Quản lý Tài sản

Quản lý Tài sản

Thông tin tài sản được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Thông tin nhân viên được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Truyền thông

Quản lý Truyền thông

Tạo các thông báo, tin tức, nội quy cho toàn thể nhân viên hay phòng ban, chi nhánh