Chấm công trực tuyến thông minh

Việc chấm công bằng máy chấm công, sổ chấm công dễ xảy ra sai sót, có thể bị chỉnh sửa. Với Tanca, mọi dữ liệu chấm công đều được ghi nhận và đưa lên trực tuyến, việc chấm công trở nên đơn giản và thông minh hơn.

  • Chấm công điện thoại bằng GPS, Wifi hoặc hình ảnh thực tế
  • Thay thế Sổ chấm công bằng chấm công nhanh trên điện thoại
  • Phần mềm chấm công tự động đồng bộ dữ liệu từ máy chấm công lên điện thoại
  • Dữ liệu chấm công: Yêu cầu, Chỉnh sửa, Báo cáo công

Chấm công Online

Nhân viên có thể sử dụng điện thoại của họ để chấm công thông qua việc kết nối với Wifi công ty. Nếu họ không thể kết nối Wifi công ty họ có thể chấm công thông qua Internet + GPS tại vị trí mà bạn định vị cho phép chấm công.

Trong tình trạng nhân viên không thể kết nối Wifi hay GPS, nhân viên có thể chụp hình ảnh tại nơi làm việc của họ để ghi nhận việc chấm công.


Chấm công hộ như Sổ chấm công

Chấm công hộ như Sổ chấm công

Nhiều nhân viên không thể chấm công qua điện thoại hay máy chấm công như công nhân công trường, nông dân nông trường, những người không hiểu rõ về công nghệ…các Quản lý có thể chấm công hộ họ trên điện thoại tương tự như Sổ chấm công. Hệ thống sẽ ghi nhận ai chấm công dùm cho nhân viên nào.


Quét dữ liệu máy chấm công

Bạn không cần phải xuất file Exel chấm công từ máy chấm công ra tính toán nữa, phần mềm chấm công Tanca được cài đặt sẽ quét dữ liệu từ máy chấm công đưa lên hệ thống quản trị. Bạn có thể xem ngay lập tức dữ liệu Vào/Ra hàng ngày của nhân viên hay Lịch sử chấm công qua máy chấm công của nhân viên trên điện thoại hoặc Web. Không ai có thể chỉnh sửa dữ liệu chấm công ngoại trừ bạn hoặc người được giao quyền chỉnh sửa nó.

Quét dữ liệu máy chấm công

Điều chỉnh dữ liệu chấm công

Đôi khi bạn cần điều chỉnh dữ liệu chấm công như nhân viên quên chấm công, máy chấm công trục trặc… Bạn (quản lý) cũng có thể chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu chấm công có thể chỉnh sửa thời gian vào ra.

Tất cả dữ liệu chấm công chỉnh sửa, yêu cầu chỉnh sửa đều được ghi nhận trên hệ thống để đảm bảo dữ liệu chấm công gốc và dữ liệu chấm công chỉnh sửa luôn được lưu trữ.


Yêu cầu chỉnh sửa Giờ công từ nhân viên

Nhân viên cũng có thể tạo ra một những yêu cầu chỉnh sửa giờ công trên điện thoại nếu họ nhận thấy sai sót.

Quản lý có thể Duyệt hoặc từ chối các Yêu cầu chỉnh sửa này.

Yêu cầu chỉnh sửa Giờ công từ nhân viên

Rõ ràng – minh bạch – thông minh

Rõ ràng – minh bạch – thông minh

Lịch sử Vào/Ra (chấm công) đều được ghi nhận trên hệ thống và hiển thị trên ứng dụng đối với nhân viên và quản lý. Các thông tin đều minh bạch và rõ ràng.

Tanca cung cấp cho nhân viên, quản lý báo cáo tính công, tính thời gian làm việc chi tiết giúp giảm thiểu việc khiếu nại thông tin chấm công.

Tanca luôn nhắc nhở nhân viên thời gian vào ca làm, ra ca làm hay quá giờ làm qua tin nhắn thông báo giúp họ không quên việc chấm công của mình.

Tanca có thể tính toán chính xác thời gian Làm thêm giờ (tăng ca), hay thời gian làm nửa buổi dựa vào dữ liệu chấm công. Nhân viên nhân sự không mất thời gian tính toán mà đôi khi vẫn xảy ra sai sót.


Các tính năng khác

Chấm công trực tuyến

Chấm công trực tuyến

Chấm công bằng điện thoại, máy chấm công, thẻ từ

Ca làm - Lịch công

Ca làm - Lịch công

Tạo, quản ca làm và lịch công linh hoạt cho mọi mô hình kinh doanh

Tính lương tự động

Tính lương tự động

Cho phép tạo ra các bảng tính lương tùy biến theo mô hình của tổ chức

Hệ thống KPI

Hệ thống KPI

Minh bạch giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá

Báo cáo thông minh

Báo cáo thông minh

Xem hệ thống các báo cáo hàng ngày hơn là chờ đợi hàng tuần, háng tháng

Định vị vị trí nhân viên

Định vị vị trí nhân viên

Biết ai đang làm việc, vị trí và di chuyển của họ trên bản đồ

Quản lý Yêu cầu

Quản lý Yêu cầu

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả các đề xuất

Quản lý Tài sản

Quản lý Tài sản

Thông tin tài sản được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Thông tin nhân viên được quản lý đầy đủ và chính xác

Quản lý Truyền thông

Quản lý Truyền thông

Tạo các thông báo, tin tức, nội quy cho toàn thể nhân viên hay phòng ban, chi nhánh