Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên

Công ty

1. Thiết lập thông tin Công ty, Vùng, Chi nhánh, Dự án, Phòng ban, Chức danh

2. Truyền thông nội bộ: Tạo Thông báo, Tạo Phòng chat, Tạo Nội quy, Tin tức

Ngày công

1. Lịch công việc

2. Ca làm việc và phân ca làm

3. Kiểm tra Lịch phân ca (Lịch công), Sắp xếp lịch công, Đăng ký ca làm

5. Chấm công bằng máy chấm công và đưa lên trực tuyến

10. Cấu hình cảnh báo

Tiền lương

2. Thiết lập Cấp bậc lương và phụ cấp cho từng nhân viên

4. Xây dựng bảng lương

Tài sản

Quản lý Tài sản công ty

Thiết lập nhanh

Hướng dẫn cách thiết lập nhanh