Chọn Gói phù hợp
với tổ chức của bạn

Miễn phí 5 tài khoản,
tính năng không giới hạn.

2 tháng miễn phí- Tiết kiệm -17% Theo năm Theo tháng
Kéo để mua số lượng tài khoản
Kéo để chọn số tháng muốn mua
Tính năng Tiêu chuẩn Tiền lương KPI Tài sản
Chi phí 1 tài khoản Số lượng tài khoản Số tháng Dung lượng lưu trữ Phí thiết lập dữ liệu Chi phí theo tháng Tổng chi phí Cập nhật tính năng đ Tài khoản tháng MB đ đ đ Online/Offline Miễn phí
Quản lý Nhân sự

Hồ sơ nhân sự, hợp đồng, bảo hiểm, kỷ luật, khen thưởng, lịch sinh nhật, lịch công tác, lịch nghỉ phép

Quản lý Chấm công

Lịch công việc, Bảng chấm công, Bảng suất ăn, Quản lý - sắp xếp ca, Chấm công điện thoại, Tích hợp máy chấm công, Cảnh báo thông minh, Ai đang làm việc

Quản lý Yêu cầu

Nghỉ phép, Công tác, Tăng ca, Tạm ứng, Đi muộn về sớm, Nghỉ việc, Thay đổi giờ, Thanh toán, Mượn xe, Mua hàng, Suất ăn

Quản lý Truyền thông

Thông báo, Chat nội bộ, Bảng tin nội quy

Quản lý Báo cáo

Báo cáo nhân sư, Báo cáo chuyên cần, Báo cáo tiền lương, Báo cáo hiệu suất...

Ứng dụng di động

Ứng dụng cho các cấp quản lý, Ứng dụng cho nhân viên

Quản lý Tiền lương

Bảng lương công ty, Phiếu lương nhân viên, Tính thuế TNCN, Bảo hiểm, Tích hợp lương năng xuất, Nhập dữ liệu Excel

Quản lý Hiệu suất

Hiệu suất KPI, Nhập dữ liệu từ điện thoại, Tự động đánh giá, Nhập dữ liệu từ Excel

Quản lý Tài sản

Danh sách tài sản, Khấu hao tài sản, Cấp phát tài sản, Thu hồi tài sản, Quét mã QR code tài sản

Liên hệ hotline 0899.1999.54 để được tư vấn